Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

“บุคลิกภาพ” อาจทำให้คุณนึกถึงเรื่อง เสื้อผ้าหน้าผม กิริยาท่าทาง แต่การพัฒนาบุคลิกภาพ…มีอะไรมากไปกว่านั้น เพราะแท้จริงแล้วบุคลิกภาพเป็นธรรมชาติของอุปนิสัยและพฤติกรรมการแสดงออกของคนเราแต่ละคนที่แตกต่างกัน! การพัฒนาบุคลิกภาพจึงไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้าหน้าผม แต่ต้องพัฒนาจากภายใน เมื่อเราก้าวเข้าสู่สังคมการทำงาน มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือ “ความคาดหวัง” บุคลิกภาพที่สังคมคาดหวังจาก อาชีพ ตำแหน่ง บทบาท ในหนึ่งวันเราอาจจะเป็นทั้งหัวหน้า ลูกน้อง หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับบุคลิกของตัวเองต่อสถานการณ์และบทบาทต่างๆให้ได้อย่างเหมาะสม การมีบุคลิกภาพที่ดีไม่ใช่การปรับเพื่อที่จะสูญเสียความเป็นตัวเอง แต่เป็นการปรับเพื่อแสดงตัวตนให้ได้อย่างเหมาะสม สร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจและความประทับใจ นอกจากความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของความสำเร็จในอาชีพการทำงาน

“John Robert Powers สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพชั้นนำของโลกที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนบุคลิกดีในหลากหลายวงการซึ่งต่างยอมรับว่า “บุคลิกภาพเป็นพลังของการก้าวกระโดดไปสู่ความโดดเด่นในชีวิต” สิ่งสำคัญที่สถาบันฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์คือ การพัฒนาให้คนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีบุคลิกที่ดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมที่จะเข้าสังคมได้ทุกระดับและสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ เพื่อก้าวทันโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว


PROGRAM

CHIC CONFIDENCE

หลักสูตรสำหรับคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมนอกห้องเรียน
ที่ช่วยสร้างประสบการ์ณการเรียนรู้
เมื่อกำลังก้าวเข้าสู่สังคมแห่งความรับผิดชอบ

BRAND ME

หลักสูตรสร้างแบรด์อัตลักษณ์บุคคลแบบ 360 องศา

iSPEAK

นำเสนองานอย่างมือโปร พูดต่อหน้าคนฟังอย่างน่าเชื่อถือ

SMART COMMUNICATION

การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

TALK ON STAGE

พูดอย่างไรให้โลกจำ

PROFESSIONAL SUCCESS

ทักษะที่มืออาชีพควรรู้ในแต่ละสาขาวิชา
ปรับความคิดเปลี่ยนมุมมอง
เพื่อให้ทุกคนเติบโตก้าวหน้าอย่างไม่สะดุด

NEWS

ชวนคุณมาอ่านบทสัมภาษณ์ 3 บุคคล ที่ผ่านการเรียนจากสถาบัน John Robert Powers

เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นแบบไหนถึงจะดีที่สุด


Copyright 2024, All Rights Reserved JohnRobertPowers

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top