PROGRAM

Appearance

โปรแกรมเสริมสร้างภาพลักษณ์และท่วงท่าแบบมืออาชีพ

หัวข้อการฝึกอบรม (Outline)

  • วิเคราะห์บุคลิกองค์กร (Corporate Personality) เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลิกคนในองค์กรให้สอดคล้องแบรนด์องค์กร
  • ตรวจสอบและวิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้เข้าฝึกอบรมเป็นรายบุคคล ชี้ให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อย เพื่อรู้แนวทางในการปรับปรุงตนเอง
  • ให้ข้อแนะนำในการปรับเปลี่ยนทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เสริมให้ดูเป็นมืออาชีพโดย Stylist มืออาชีพของสถาบันฯ
  • เสริมความรู้และทักษะในการดูแลใบหน้า และการแต่งหน้าให้ดูดีน่ามอง
  • เรียนรู้หลักการแต่งเครื่องแบบให้ดูสวยงาม พร้อมตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกสรรเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ในกรณีไม่มีเครื่องแบบ)สำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เหมาะกับรูปร่างหน้าตา ตำแหน่งหน้าที่ในองค์กร และลักษณะองค์กร
  • ฝึกการวางมาด กิริยาและท่วงท่าอิริยาบถทุกการเคลื่อนไหวในการทำงานให้ดูสง่างามแบบมืออาชีพ
 


 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) 


หรือติดต่อ 0 2646 1999
info@johnrobertpowers.in.th