PROGRAM

The Front Line Leader Program

พัฒนาคุณตั้งแต่ Mindset วิธีคิดและวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

รายละเอียด

         สู่การเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบได้อย่างมั่นใจ กับหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาคุณตั้งแต่ Mindset วิธีคิดและวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แนะนำการใช้จิตวิทยาในการสื่อสารทั้งในเชิงธุรกิจ และสไตล์การพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกท่าทางให้ดูสง่างาม มีเสน่ห์ สร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงใจที่ดี ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นผู้นำขององค์กร ทั้งการเข้าสังคมและธุรกิจ พร้อมเสริมเทคนิคการแต่งกายให้มาดมั่นเป็นผู้บริหารมืออาชีพ เตรียมพร้อมในทุกโอกาส เพื่อสร้างการยอมรับและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

หัวข้อการฝึกอบรม (Outline)

 • การสื่อสารสำหรับผู้นำ
 • แบรนด์และภาพลักษณ์ผู้บริหาร
 • Business connection
 • Developing Leaders : การพัฒนาภาวะผู้นำ
 • ภาษาท่าทางของผู้นำ
 • Media handing

 

Note

 • Tools ที่ใช้ในกิจกรรม Facet 5 Assessment
 • ถ่ายภาพก่อนเข้าหลักสูตรและหลังจบหลักสูตรใน Studio เพื่อทำ Manager Profile และดูการพัฒนาของตนเอง
 • ฝึกปฎิบัติจริง Wine tasting & Dinner
 • Executive guest speaker
 


 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) 


หรือติดต่อ 0 2646 1999
info@johnrobertpowers.in.th

  

 


Individual Program


 • Chic & Charm Program

  ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ดึงศักยภาพ ที่แท้จริงออกมาให้โดดเด่นและชัดเจนที่สุด

 • Smart Confidence

  สร้างความประทับใจและเป็นที่รักสู่การทำงานแบบมืออาชีพได้อย่างมั่นใจ

 • The Successor Program

  เน้นเรื่องการสื่อสาร ทั้งการพูด การโค้ช สร้างพลังและแรงบันดาลใจ ให้กับลูกน้องได้อย่างเต็มที่

 • The Star Program

  ครบทุกคุณสมบัติของนักธุรกิจยุคใหม่ ที่สามารถให้คุณพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ และก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้น

 • The Little Standout

  เด็กยุคใหม่โดดเด่นอย่างมั่นใจ

 • Nature Give Me Confidence

  ร่วมออกเดินทางสู่ห้องเรียนธรรมชาติ