PROGRAM

ISPEAK

นำเสนองานอย่างมือโปร พูดต่อหน้าคนฟังอย่างน่าเชื่อถือ

รายละเอียด

        iSpeak program คือ โปรแกรมที่เจาะลึกในการพูด เพื่อพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอความคิด หลายคนคงเคยประสบปัญหา พูดไม่รู้เรื่อง มีไอเดียแต่เขี่ยไม่ออก เล่าไม่ได้ ขายไม่ขาด ทำให้ไอเดียเจ๋งๆ แท้งไปซะงั้นหรือต้องการพูดเพื่อปลุกใจลูกน้องกลายเป็นพูดแล้วลูกน้องยิ่งผวา หลักสูตรนี้จะช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ทิ้งไป สร้างพื้นฐานใหม่ในการพูด วิธีการจัดเรียงสิ่งที่จะพูด การเน้นเสียง พื้นฐานการออกเสียงให้ฟังง่ายและได้ใจความ เพื่อให้ทุกคนสื่อสารความคิดของตัวเองออกมาได้อย่างมั่นใจ เพราะในการทำงาน คำพูดมีบทบาทสำคัญแทบที่สุดหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคนทั้งผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, หัวหน้าทีม,ตัวแทนพรีเซนต์งาน หรือแม้แต่พนักงานทั่วไป เพราะทุกๆ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างแรก คือ คนฟังต้องประทับใจในสิ่งที่เราพูด

Course Details 

PRESENTATION
การพัฒนาทักษะพื้นฐานการพูด

• เรียนรู้หลักพื้นฐานของการพูดเพื่อนำเสนองานต่อหน้ากลุ่มคน
• ทดสอบทักษะการพูดต่อหน้ากลุ่มคน พร้อมบันทึกเทปเพื่อให้แต่ละบุคคลได้เห็นทักษะ
  การนำเสนอของตัวเอง
• วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนจากเทปบันทึก โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

การนำเสนออย่างมืออาชีพ
• เรียนรู้ และวิเคราะห์กรณีศึกษา(case study)ของนักนำเสนอมืออาชีพ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับแต่ละบุคคล
• พัฒนาทักษะการนำเสนอจากรูปแบบที่เป็นอยู่ เพื่อยกระดับสู่การนำเสนออย่างมืออาชีพLev
• เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอในทุกด้าน และนำมาผสมผสานเพื่อให้การสื่อสารในการนำเสนอเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• ฝึกภาคปฏิบัติ(workshop)แบบ Acting Coach เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาบุคลิกภาพ ระหว่างการนำเสนอให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เทคนิคการใช้ภาษาพูดอย่างมืออาชีพ
• เรียนรู้การประยุกต์และปรับใช้เทคนิคการใช้ภาษาพูด ให้เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอของแต่ละบุคคล
• ฝึกการคิดถ้อยคำพูดประกอบสไลด์ เพื่อการถ่ายทอดนำเสนอแบบมืออาชีพ พร้อมแนะนำถ้อยคำที่จะเสริมประสิทธิภาพให้การนำเสนอ

การวางแผนโครงร่างเนื้อหา
• เรียนรู้การวิเคราะห์ลักษณะผู้ฟัง เพื่อนำมาวางแผนการนำเสนอ  พร้อมเทคนิคการตอบคำถามเมื่อมีผู้ฟังซักถาม
• เรียนรู้และฝึกการวางแผนประเด็นนำเสนอ ตามวัตถุประสงค์ภายใต้เทคนิคการลำดับประเด็นอย่างมีกลยุทธ์
• ฝึกปฏิบัติ(workshop)การนำเสนอเต็มรูปแบบตั้งแต่วางแผนประเด็น เตรียมสื่อ และพูดนำเสนอ 

Course Outline

Presentation skills  9 ชั่วโมง
เรียนรู้องค์ประกอบของการนำเสนออย่างมืออาชีพ
• ทดสอบทักษะการนำเสนอด้วยโจทย์มาตรฐานพร้อมรับฟังคำแนะนำ
• ศึกษา case study การนำเสนอของมืออาชีพเพื่อใช้เป็นต้นแบบการเรียนรู้

การวางแผนโครงร่างเนื้อหานำเสนอ (Content Planning)
• เรียนรู้การวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อวางแผนประเด็นนำเสนอ
• เรียนรู้การวางแผนโครงร่างประเด็นนำเสนอตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

เทคนิคการใช้ภาษาพูดแบบนักนำเสนอมืออาชีพ (Verbal Technique)
• เรียนรู้เทคนิคมาตรฐาน พร้อมฝึกการพูดนำเสนอประกอบสไลด์
• เคล็ดลับการตอบข้อซักถามของผู้ฟังฝึกใช้ทักษะการนำเสนอรอบด้านให้กลมกลืน
• เรียนรู้และฝึกปฏิบัติแบบ Acting-Coach

Public speaking skills  9 ชั่วโมง
พัฒนาทักษะการสื่อสารต่อหน้าสาธารณชน
• เรียนรู้เทคนิคการใช้โทนเสียงให้เกิดประสิทธิภาพ
• วิเคราะห์พร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนารายบุคคล
• เรียนรู้การใช้ท่าทาง และการขยับร่างกายในขณะพูดเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

การฝึกและพัฒนาศิลปะการพูดในเชิงปฏิบัติการ
• วิเคราะห์บุคลิกภาพและการพูด บันทึกเทปรายบุคคล
• ศึกษาโอกาสที่ตนเองมีหน้าที่ต้องออกไปพูด
• สำรวจข้อได้เปรียบเมื่ออยู่ต่อหน้าสาธารณชน
• พัฒนาทักษะการพูดโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
• การตอบคำถาม และปฏิสัมพันธ์กับสาธารณชน


สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 

 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) หรือติดต่อ 0 2646 1999
info@johnrobertpowers.in.th


Individual Program


 • Chic & Charm Program

  ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ดึงศักยภาพ ที่แท้จริงออกมาให้โดดเด่นและชัดเจนที่สุด

 • Smart Confidence

  สร้างความประทับใจและเป็นที่รักสู่การทำงานแบบมืออาชีพได้อย่างมั่นใจ

 • The Successor Program

  เน้นเรื่องการสื่อสาร ทั้งการพูด การโค้ช สร้างพลังและแรงบันดาลใจ ให้กับลูกน้องได้อย่างเต็มที่

 • The Front Line Leader Program

  พัฒนาคุณตั้งแต่ Mindset วิธีคิดและวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 • BRAND ME

  ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ดึงศักยภาพ ที่แท้จริงออกมาให้โดดเด่นและชัดเจนที่สุด

 • EXECUTIVE ASSISTANT

  ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ดึงศักยภาพ ที่แท้จริงออกมาให้โดดเด่นและชัดเจนที่สุด

 • SMART COMMUNICATION

  การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

 • SELLING LIKE A PRO

  “Professional, storytelling and reliable”

 • MODERNIZED SERVICE

  ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ดึงศักยภาพ ที่แท้จริงออกมาให้โดดเด่นและชัดเจนที่สุด

 • SPEECH & SONG

  การร้องเพลงและพูดบนเวทีสำหรับผู้บริหาร

 • TALK ON STAGE

  พูดอย่างไรให้โลกจำ