PROGRAM

The Little Standout

เด็กยุคใหม่โดดเด่นอย่างมั่นใจ

รายละเอียด

         เด็กๆ มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในพร้อม ที่จะแสดงออก สร้างความภูมิใจและได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและ สังคมรอบข้าง หากได้รับการพัฒนาฝึกฝนอย่างถูกต้องจะทำให้น้องๆ ฉายความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกภาพที่มั่นใจที่ออกมาจากภายในผ่าน บุคลิกที่โดดเด่นเป็นตัวของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ
         The Little Standout หลักสูตรสำหรับน้องๆ วัย 6-14 ปี เพื่อการ พัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจทางทัศนคติเชิงบวกเปิด จินตนาการ กล้าแสดงออก สร้างสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจในตัวเองและ ผู้อื่น รู้จักการทำงานเป็นทีมรู้จักมารยาทในการเข้าสังคมทั้งในวัยเดียวกัน และร่วมกับผู้ใหญ่ รวมถึงการควบคุมและการจัดการอารมณ์ซึ่งเป็นการ พัฒนาจากภายในสู่ภายนอกให้น้องๆ ฉายความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่ เป็นธรรมชาติได้อย่างมั่นใจ

 

หัวข้อการฝึกอบรม (Outline)

 • HAPPY ME ค้นหาความเป็นตัวเอง
 • Creative Drama เปิดจินตนาการภายใน
 • Presentation กล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ
 • Smart Posture ท่วงท่าการวางตัวที่สง่างาม
 • Daily Life Communication สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประทับใจ
 • Social Life มารยาทการเข้าสังคม

 


 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) 


หรือติดต่อ 0 2646 1999
info@johnrobertpowers.in.th
 


Individual Program


 • Chic & Charm Program

  ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ดึงศักยภาพ ที่แท้จริงออกมาให้โดดเด่นและชัดเจนที่สุด

 • Smart Confidence

  สร้างความประทับใจและเป็นที่รักสู่การทำงานแบบมืออาชีพได้อย่างมั่นใจ

 • The Successor Program

  เน้นเรื่องการสื่อสาร ทั้งการพูด การโค้ช สร้างพลังและแรงบันดาลใจ ให้กับลูกน้องได้อย่างเต็มที่

 • The Front Line Leader Program

  พัฒนาคุณตั้งแต่ Mindset วิธีคิดและวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 • The Star Program

  ครบทุกคุณสมบัติของนักธุรกิจยุคใหม่ ที่สามารถให้คุณพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ และก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้น

 • Nature Give Me Confidence

  ร่วมออกเดินทางสู่ห้องเรียนธรรมชาติ