PROGRAM

Team Excellence

อ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น คือสุดยอดของการบริหารคน

หัวข้อการฝึกอบรม (Outline)

 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานด้วยความเต็มใจ
 • เรียนรู้วิธีการประเมินอายุขัยของแรงจูงใจเพื่อป้องกันแรงจูงใจหมดอายุ
 • เสริมเทคนิคการเปลี่ยนความเบื่อให้เป็นพลังงาน และการจุดไฟในการทำงาน เพื่อปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์
 • เสริมเทคนิคการเป็นการเป็นหัวหน้าด้วยการสื่อสารเชิงบวก
 • การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพการพูดจาให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของคนที่มีสไตล์แตกต่างกัน
 • เทคนิคการอ่านคน ค้นหาพลังที่ซ่อนเร้นในตัวผู้อื่น เพื่อจูงใจอย่างได้ผล

Business Networking

 • การปฏิบัติตนให้มีเสน่ห์ยามอยู่ท่ามกลางสังคมของผู้นำและนักธุรกิจ
 • จิตวิทยาในการบริหารความสัมพันธ์กับบุคคลรอบด้าน
 • ฝึกฝนทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในและนอกองค์กร เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
 • หลักการวางตัวที่เหมาะสมเพื่อสร้างการยอมรับในแวดวงธุรกิจระดับผู้นำ
 • เรียนรู้เรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหาร การพูดคุยสานสัมพันธ์ขณะรับประทานอาหาร (Wine tasting & Dinner)
 


 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) 


หรือติดต่อ 0 2646 1999
info@johnrobertpowers.in.th