PROGRAM

Ideal Coaching

การสื่อสารเพื่อการสอนงาน

หัวข้อการฝึกอบรม (Outline)

การสื่อสารเพื่อการสอนงาน

 • การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง วิเคราะห์บุคลิกภาพ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนสไตล์ต่าง ๆ
 • กระบวนการและเครื่องมือในการโค้ชพนักงาน Coaching Arts การสื่อสารเพื่อโค้ชทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การติดตามผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) เพื่อประเมินผลงานอย่างสร้างสรรค์
 • การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การพูดเพื่อรับมือกับความขัดแย้ง
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการทำงานเชิงบวก

Building Positive Work Relationships

 • ความสำคัญของจิตวิทยาการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อความร่วมมือในการประสานงานที่ราบรื่น
 • การทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จภายใต้การลดอิทธิพลการต่อต้าน
 • เทคนิคการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มระดับความร่วมมือ
 • เข้าใจความสำคัญของการฟังที่มีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจคุณลักษณะอันเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองและของผู้อื่นเพื่อลดช่องว่างของความขัดแย้ง

Cultural Connect: Go inter to AEC

 • เรียนรู้ “วิถีแห่งอาเซียน” เพื่อเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมในชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม ทัศนคติ แนวทางการปฏิบัติ รวมถึงค่านิยม เพื่อสานสัมพันธภาพที่ดี
 • ฝึกฝนทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนต่างวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
 • ปรับมุมมอง ทัศนคติเพื่อให้สามารถร่วมมือกันบนความแตกต่างโดยไม่ขัดแย้ง
 • การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพการพูดจาให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของคนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

Media Handling

 • รู้จักธรรมชาติของสื่อ ข่าว นักข่าว รายการข่าวในปัจจุบัน และการประสานงานกับนักข่าวและสำนักข่าว
 • เรียนรู้เทคนิคการปรากฏตัวผ่านสื่อในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีภาพที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ
 • รู้จักการใช้สื่อใหม่และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 • ฝึกปฏิบัติจริงกับการให้สัมภาษณ์สื่อหลากหลายรูปแบบ พร้อมบันทึกเทป

Executive Entertainment

 • ความสำคัญของกีฬากอล์ฟที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันการทำธุรกิจ
 • แนะนำเจาะลึกข้อควรปฏิบัติ-ไม่ควรปฏิบัติต่อลูกค้าทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เพื่อความสัมพันธ์อันดีแล้วยังพ่วงท้ายความสำเร็จทางธุรกิจ
 • กลยุทธ์การมัดใจลูกค้า และปิดการขายแบบต่อยอดบนสนามกอล์ฟ
 • กรณีศึกษาของการออกรอบอย่างนักเจรจาธุรกิจมืออาชีพ


 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) 


หรือติดต่อ 0 2646 1999
info@johnrobertpowers.in.th