PROGRAM

Digital Communication / Technology & How we communicate

การบริหารการสื่อสารผ่าน Social Media

หัวข้อการฝึกอบรม (Outline)

  • การสื่อสารตัวคุณและองค์กรในโลกออนไลน์เพื่อสร้างการจดจำในเชิงบวก
  • เรียนรู้เครื่องมือในการสื่อสารตัวตนให้เป็นที่ชื่นชอบในโลกออนไลน์ และสอดคล้องกับ
  • ตำแหน่งหน้าที่การทำงานขององค์กร
  • รู้วิธีการสื่อสารปฎิสัมพันธ์ทั้งในโลกจริงและโลกโซเชียลเน็ตเวอร์คอย่างเหมาะสม
  • กลยุทธ์เลือกใช้คำพูดในโลกเสมือน (How to: Do and Don’t)
 


 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) 


หรือติดต่อ 0 2646 1999
info@johnrobertpowers.in.th